Версія для друку
Четвер, 07 березня 2019 11:52

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки в адміністративних межах Старочорторийської сільської ради Маневицького району Волинської області (для будівництва та обслуговування об’єктів пр

 1. Замовник

Маневицька районна державна адміністрація (44600, Волинська обл.,    Маневицький р-н, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30).

 1. Вид та основні цілі документа державного планування

Детальний план території земельної ділянки в адміністративних межах Старочорторийської сільської ради Маневицького району Волинської області (для будівництва та обслуговування об’єктів придорожнього сервісу та транспортної інфраструктури) (щодо змін цільового призначення земельної ділянки з ведення фермерського господарства на будівництво та обслуговування об’єктів придорожнього сервісу та транспортної інфраструктури), з метою визначення необхідних параметрів земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель та споруд об’єктів придорожнього сервісу та транспортної інфраструктури розроблено на замовлення Маневицької РДА відповідно до вимог наступних документів:

 • Закон України №3038-VI від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування»;
 • ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • Наказ МОЗ України №173 від 19.06.1996 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Розроблений проект погоджений із зацікавленими організаціями. Після затвердження в установленому порядку, має бути основним керівним документом при розробці подальших стадій проектування об’єктів господарської та житлової забудови, вулиць, інженерних мереж і споруд, благоустрою територій.

 1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до п.13 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу) відноситься до ІІ категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають проведенню процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД).

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення –відсутні..

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення об’єктів придорожнього сервісу та транспортної інфраструктури і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування об’єктів придорожнього сервісу та транспортної інфраструктури, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- статистичну інформацію,

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- влаштування санітарно-захисних розривів та зон зелених насаджень для зменшення акустичного забруднення території;

- охорона підземних вод від забруднення (влаштування з природного покриття (бруківки) проїзної частини, гідроізоляції споруд для зберігання води, бетонування стоянок автотранспорту, встановлення площадки для контейнерів ТПВ);

- охорона поверхневих вод та грунтів (ефективне відведення дощових вод згідно вертикального планування);

- санітарна очистка території забудови має бути планово-регулярною і здійснюватися органами ЖКГ або іншими службами. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи та вуличне сміття повинні вивозитися на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) населеного пункту. 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до сектору містобудування та архітектури Маневицької районної державної адміністрації (44600, Волинська обл.,            Маневицький р-н, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30) у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання цієї заяви.

Переглядів 933 Останнє редагування Четвер, 07 березня 2019 11:54