Версія для друку
Понеділок, 27 травня 2019 16:42

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕЮ 22,87 ГА ПІД ТРЕТЮ, ЧЕТВЕРТУ ЧЕРГУ КАР`ЄРУ ДЛЯ ВИДОБУТКУ ПІСКУ НА РОДОВИЩІ ІСКІВ «ПІДКАСИНЬ» В АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕЖАХ КОПИЛЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)  Д

 

 1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту містобудівної документації є Маневицька районна державна адміністрація ( вул. Незалежності, 30, смт. Маневичі, Волинська область, 44600), тел./факс 2-14-71.

Виконавець- Приватне акціонерне товариство "Інститут "Волиньводпроект" м. Луцьк, вул. 8-го Березня,1, код за ЄДРПОУ: 01035058

 1. Вид та основні цілі документа державного планування (ДДП) та його зв`язок з іншим ДДП:

Документація державного планування- проект-детальний план території земельної ділянки  площею 22,87 га під третю та четверту чергу кар`єру для видобування піску на родовищі пісків «Підкасинь» в адміністративних межах Копиллівської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населених пунктів) є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Проект-детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Копиллівської сільської ради Маневицького району Волинської області для видобування піску розробляється на підставі розпорядження голови Маневицької райдержадміністрації від 23 квітня 2019 року №120.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в межах Копиллівської сільської ради Маневицького району Волинської області.

           Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховується Схема планування території Волинської області , Схема планування території  Маневицького району,  проектна документація, інформація земельного кадастру.

 1. Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів та діяльності об`єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується видобування піску на родовищі «Підкасинь» в межах Копиллівської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населених пунктів).

 • Площа кар`єру – 22,87 га.
 • Середня потужність піску по кар`єру – 1,8м.
 • Річна продуктивність кар`єру – 25тис.м3/рік
 • Режим роботи кар`єру – на протязі 250 робочих днів в одну зміну;
 1. Ймовірні наслідки:

а)  для довкілля, у тому числі для здоров`я населення- відсутні;

б)  для території з природоохоронним статусом- відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров`я населення- відсутні.

Визначення основних екологічних проблем:

 1. Атмосферне повітря:
 • забруднення атмосферного повітря автотранспортом
 • вплив на стан повітря при навантажені піску та при роботі автотранспорту в кар`єрі
 1. Водні ресурси:

Забруднення підземних вод неможливе, оскільки грунтові води залягають нижче підошви корисної копалини.

Приток води в кар`єр може здійснювати лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.

 1. Земельні ресурси:
 • інтенсивне використання земель при видобуванні копалин;
 • вплив на структуру грунтів та ландшафт
 • порушення природного середовища у процесах розвідки та експлуатації родовища корисних копалин
 1. Здоров`я населення:

Корисна копалина- пісок і розкривні породи- не вміщують шкідливих домішок і не можуть впливати на здоров`я людини.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

 Не передбачаються.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

 1. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом`якшення негативних наслідків виконання ДДП:

З метою попередження та зменшення можливого негативного впливу на геологічне середовище і на грунти проектом передбачені рекультиваційні роботи, а саме –гірничо-технічна та біологічна рекультивація вироблених площ, до яких відноситься:

- планування відвалів розкривних порід з завезенням та розрівнюванням розривних порід та рослинного грунту по та дну кар`єру, товщиною 0,2м.

 -проведення заліснення на укосах та дну кар`єру для використання вироблених площ під лісонасадження.

З метою запобігання, недопущення і мінімізації негативного впливу на підземні води нафтопродуктів від роботи кар`єрних машин проектом передбачається:

- дозаправку машин і механізмів здійснювати на майданчику розміщення складу ПММ, який повинен бути розташований на віддалі не ближче 100м від борту кар`єру;

- дозаправку машин і механізмів здійснювати без проливів палива та мастил, а при їх виявленні- оперативно ліквідовувати забруднені місця, не допускати використання несправних машин і механізмів.

 1. Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічного екологічну оцінку».

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції   щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації- Детального плану території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Копиллівської сільської ради Маневицького району Волинської області для потреб пов’язаних з користуванням надрами.

Пропозиції та зауваження подаються до Маневицької районної державної адміністрації  за адресою:

вул. Незалежності, 30, смт. Маневичі        (тел./факс 2-14-71)

E-mail: post@manаdm.gov.ua

www.manadm.gov.ua

Переглядів 588