24 вересня 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
Влада і громадськість
Регуляторна політика
Прес-центр
 • Відеоінформація
 • ЗМІ про нас
 • Виступи керівництва
 • Каталог послуг
  Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Державний реєстр виборців
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Управління юстиції
 • Районна філія ВОЦЗ
 • Оголошення
 • Земельні питання
 • Вивчення громадської думки
 • Адміністративні послуги
 • Публічна інформація
 • Децентралізація влади
 • Містобудування та архітектура
  Економічний розвиток
 • Маневиччина туристична
 • Бюро правової допомоги
 • Допомога армії
 • Вибори ОТГ
 • Вакансії державної служби
 • Відділ ДРАЦС
 • Очищення влади
 • Громадське обговорення
 • Безвіз
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
 • Енергоефективність
 • Електронне звернення
 • Рік англійської мови
 • Програма "Власний дім"
 • Фонд соціального страхування
 • Протидія домашньому насильству
 • Проєктна діяльність
 • АРХІВ НОВИН

  « Вересень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  Середа, 04 травня 2016 11:07

  Навчання читання на уроках англійської мови (з досвіду роботи вчителя Левко О.А.)

  Навчити читати іноземною мовою – одне з практичних завдань учителя в загальноосвітньому навчальному закладі. Відповідно до стандарту учні повинні навчитися самостійно читати нескладні автентичні тексти різного характеру і типу.

  В умінні читати виділяю два основних аспекти:

  -         Технічний;

  -         Змістовий / смисловий.

  Під технікою навчання розумію навичку швидко сприймати графічні образи слів і точно співвідносити їх з відповідними звуковими образами, а також зі значеннями слів. Невід’ємним компонентом техніки читання є швидкість виконання операцій зорового сприйняття та ідентифікації графічних образів.

  Переконана, що процес оволодіння технікою читання у початковій ланці включає розв’язання таких завдань:

  1.      Засвоєння літер іноземного алфавіту: зорове сприйняття, розпізнання та ідентифікація літер, з одного боку, і написання її варіантів – великої та малої, друкованої і рукописної.
  2.      Оволодіння звуко-буквеними і буквено-звуковими зв’язками (а не назвою букви, яка не допомагає, а лише створює певні труднощі при читанні).
  3.      Поступове засвоєння основних правил читання голосних та приголосних літер, їх комбінацій.
   1.     Гра з буквами
   2.     Гра із словами
   3.     Синтаксичні ігри
   4.     Ігри з текстом
   5.     Граматичні ігри
   6.     Поетичні ігри
   7.     Корекційні ігри
   8.     Загадки, ребуси

  Оволодіння технікою читання на початковому ступені та вдосконалення її в наступних класах є обов’язковим складником навчання читання англійською мовою, оскільки смисловий вік читання повністю залежить від техніки читання та удосконалюється разом з нею від ступеня до ступеня.

  Проміжними завданнями у процесі навчання читання англійською мовою, від успішного вирішення яких залежить реалізація кінцевої мети, є: оволодіння графікою англійської мови, засвоєння буквено-звукових і звуко-буквених відповідностей, правильне і швидке читання вголос ізольованих слів, засвоєння правил читання,  правильне членування речень на синтагми, а неважких читальних текстів – на смислові відрізки при читання вголос. Поступовий перехід до читання мовчки з безпосереднім розумінням, досягнення певної швидкості читання.

  З власного досвіду знаю, що навчання читання англійською мовою удосконалюється рядом об’єктивних та суб’єктивних чинників. Передусім це труднощі орфографічної системи англійської мови – часті невідповідності між літерою і звуком, графічним і звуковим образом слова (26 літер алфавіту дають 104 графеми, при чому одна і таж графема може вимовлятися по-різному bread-speak).

  На мою думку, учні мають труднощі через одноманітність вправ з навчання техніки читання, відсутність спеціальної графічної наочності, невиправдане скорочення обсягу класної роботи, недооцінку вправ на засвоєння правил читання, відсутність вправ на запам’ятовування графічних образів слів з опорою на наочність.

  За моїми спостереженнями, найбільший обсяг роботи з формування навичок техніки читання виконується протягом першого року навчання: учні запам’ятовують конфігурацію літер, вчаться розпізнавати їх, озвучувати, писати, користуючись картками розрізаної азбуки, алфавітом в малюнках тощо. Засвоєння назви літер не є обов’язковим компонентом, оскільки це створює додаткові труднощі і уповільнює формування механізму читання. На самому початку достатньо знати лише звуковий варіант тієї чи іншої літери. Для голосної це може бути варіант її читання у відкритому (закритому) складі, для приголосних – той варіант, який першим подається у підручнику. Всі інші варіанти читання літер вводяться поступово.

  З урахуванням тісного зв’язку письма з читанням, оскільки їх основою є одна графічна система мови, навчання техніки читання здійснюю паралельно з оволодінням технікою письма.

  Кожному вчителю хочеться зробити свій урок цікавим і захоплюючим, добитися розвитку пізнавальних інтересів учнів, їх творчої та розумової активності.

  Що ж потрібно, щоб урок був цікавим і діти добре засвоїли матеріал? На мою думку, це активні форми навчання, а саме: рольова гра, гра взагалі і особливо на початковому етапі, використання нетрадиційних уроків, віршів, загадок, пісень, ребусів, кросвордів, тестів. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, лексичний та граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення. Гра покращує мотивованість висловлювань, робить їх більш аргументованими і емоційними. Гра є одним із основних форм роботи з молодшими школярами.

  Гру я поділяю на декілька видів:

  Ця класифікація може бути розширена так як на рівні слова, речення, тексту можуть використовуватися і лексичні, і граматичні, стилістичні, орфографічні і фонетичні ігри.

  Навчити читати — одне з основних завдань шкільного курсу навчання іноземної мови. Узагалі, роль читання я розглядаю у двох аспектах: як самостійна мета і як засіб навчання іноземної мови. Читання бачу насамперед як джерело інформації, а не як прийом навчання, що забезпечує засвоєння мовного матеріалу. Завдяки читанню передається досвід людства, накопичений у найрізноманітніших сферах трудової, творчої, соціально-культурної діяльності.

  Читання виступає як ефективний засіб навчання. При цьому виділяються такі сфери використання навичок читання іноземною мовою як засобу навчання:

  1) для того, щоб навчити школярів користуватися графічною системою іноземної мови;

  2) для кращого оволодіння ними лексикою;

  3) для кращого засвоєння звукової, графічної та граматичної форм слова, а також його значення та вживання у різних життєвих ситуаціях;

  4) для розширення словника учнів;

  5) для кращого оволодіння ними граматичним матеріалом.

  При цьому дуже важливо, що учні читають. Підбираю цікаві й доступні за мовою матеріали. Вміло підібрані й добре опрацьовані цікаві тексти стимулюють розвиток інтересу учнів до цього виду мовленнєвої діяльності, розвивають їхнє життєве творче спрямування.

  Не можна не погодитися з тим, що тексти повинні відповідати віковим інтересам дітей, відображати міжпредметні зв’язки.

  На своїх уроках використовую наступні уміння та стратегії читання:

  ü Поверхневе читання(skimming). Це вміння читати для розуміння суті, головної думки всього тексту, що передбачає запитання: Whatisthistext(asawhole)about?

  ü Пошукове читання (searchreading). Цю стратегію можна назвати керованим(спрямованим) читанням. Учневі потрібно визначити місце знаходження (розташування) відомостей за заздалегідь визначеними (поданими у завданні) темами або питаннями, знайти інформацію, що дає відповіді на певні запитання.

  ü Пошук певної інформації (scanning). Це вибіркове читання для отримання конкретних цілей (коли треба знайти певний номер телефону або часи прийому спеціаліста у довіднику тощо).

  ü Уважне читання (carefulreading). Особливістю цієї стратегії є те, що читання не вибіркове, для читача важлива вся інформація.

  Підбираю  різноманітні завдання, подаю їх як на початку тексту, так і під час роботи з текстом і в кінці його — дотекстові, текстові й післятекстові завдання.

  Якщо говорити про  до текстові завдання, то перед тим як почати читання можу поставити учням ряд питань, на які вони повинні відповісти, провести ряд підготовчих вправ:

  -     учні  читають лише назву тексту й називають три речі або події, які матимуть місце в ньому;

  -     учням пропоную описати малюнок, на якому зображені елементи тексту;

  -     учням пропоную визначити, за якими словами поданих назв можна встановити, про що йдеться.

  При цьому формую в учнів навички читання, уміння орієнтуватися в тексті, навички відборураніше вказаного матеріалу.

  На текстовому етапі перед тим, як учні будуть детально вивчати текст, надаю їм можливість спочатку переглянути його для отримання загальної інформації, для того, щоб взагалі дізнатися про зміст тексту. Під час читання використовую такі прийоми:

  1.     Учням пропоную проглянути текст та знайти певну інформацію або відповіді на запитання.

  2.     Прочитати текст і використати отриману інформацію для того, щоб заповнити таблицю, схему, малюнок.

  3.     Пропоную виправити помилки в тексті.

  4.     Співвіднести частини тексту з малюнками або з іншими текстами.

  Післятекстові завдання — це більш глибока робота над змістом прочитаного, що активізує розумову діяльність учнів, їх творчі здібності та критичне мислення. Крім роботи в парах, пропоную учням такі завдання від простіших до складніших:

  1.    розмістіть малюнки відповідно до сюжетної лінії тексту;

  2.     виберіть з числа запропонованих ті речення, що відповідають тексту;

  3.    виберіть правильну відповідь з числа запропонованих варіантів;

  4.    знайдіть фрази, в яких говориться про…;

  5.    розмістіть пункти плану в логічному порядку;

  6.  закінчіть речення;

  7.   перекажіть текст;

  8.   висловіть своє ставлення до прочитаного, спираючись на таблицю, схему чи слова;

  9.   опишіть на прикладі даного тексту острів, школу, свої канікули;

  10.   в парах за допомогою запитань отримайте  інформацію про текст свого партнера.

  Післятекстові вправи, які спрямовані на розвиток навичок усного мовлення, проводжу в парах або в групах, де після обговорення проблеми в групах або парах вони  приходять до спільної думки. Ці види роботи сприяють тому, що учні відчувають себе упевненими та вільними, з більшим бажанням висловлюють свої думки.

  Ефективним засобом заохотити учнів до додаткового читання текстів є практика читання текстів, які учні пишуть самостійно. Учні пишуть проекти, вивішують їх у заздалегідь  підготовленому місці у класі.

  Щоб зробити свої уроки цікавішими, захоплюючими і добитися того, аби діти добре та надійно засвоювали мовний матеріал, я поділяю діяльність учнів на уроці на чотири форми:

  1.     Індивідуальну (один учень відповідає – інші слухають)
  2.     Індивідуально-масову (кожен учень отримує завдання і самостійно розв’язує його)
  3.     Роботу у парах
  4.     Роботу у групах

  Вважаю, що інтерактивні техніки допомагають уникнути одноманітності на уроці та підтримати інтерес учнів. Діалоги, полілоги та дискусії допомагають дитині яскравіше виявити своє «я», висловити думки та переконання щодо проблеми. Інтерв’ю є дуже ефективним методичним прийомом під час підготовки до творчої роботи. Це специфічний вид бесіди, під час якої учень одержує інформацію, необхідну для подальшого виконання письмового завдання, а також набуває практики аудіювання, говоріння та читання. Метод проектів – один з найулюбленіших видів роботи учнів. Проект – це робота, що самостійно планується та реалізується школярами.

  Впевнена, що перераховані форми навчання допомагають дітям подолати сором’язливість, зняти мовний бар’єр, активізувати лексичний та граматичний матеріал, відпрацювати вимову, повторити вивчене.

  Зараз підростає нове покоління дітей, для яких не достатньо традиційних методів навчання, від кожного уроку вони чекають чогось більш цікавого і сучасного. Отож, мені як вчителю, є привід і необхідність бути у постійному творчому пошуку. Шукаючи, застосовуючи нові прийоми та завдання на уроках, можна досягти максимального підвищення ефективності уроку, високих практичних результатів, зберегти і розвинути інтерес до вивчення іноземної мови.

  Переглядів 26393
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Маневицька районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Маневицькій райдержадміністрації.
  Адреса: 44600, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30; Тел. 21471 , факс: 21787; E-mail: post@manаdm.gov.ua
  © 2014 manadmin.gov.ua