01 червня 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
Влада і громадськість
Регуляторна політика
Прес-центр
 • Відеоінформація
 • ЗМІ про нас
 • Виступи керівництва
 • Каталог послуг
  Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Державний реєстр виборців
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Управління юстиції
 • Районна філія ВОЦЗ
 • Оголошення
 • Земельні питання
 • Вивчення громадської думки
 • Адміністративні послуги
 • Публічна інформація
 • Децентралізація влади
 • Містобудування та архітектура
  Економічний розвиток
 • Маневиччина туристична
 • Бюро правової допомоги
 • Допомога армії
 • Вибори ОТГ
 • Вакансії державної служби
 • Відділ ДРАЦС
 • Очищення влади
 • Громадське обговорення
 • Безвіз
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
 • Енергоефективність
 • Електронне звернення
 • Рік англійської мови
 • Програма "Власний дім"
 • Фонд соціального страхування
 • Протидія домашньому насильству
 • АРХІВ НОВИН

  « Червень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
  Середа, 04 травня 2016 11:15

  Формування комунікативної компетенції на основі мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку учнів (з досвіду роботи вчителя Зінько Г.А.)

  Головне призначення іноземної мови як навчального предмета – стати засобом спілкування учнів, завдяки сформованим комунікативним умінням у говорінні, розумінні на слух (аудіюванні), читанні і письмі.

  Оволодіння основами іншомовного спілкування передбачає досягнення школярами мінімально достатнього рівня комунікативної компетенції, тому серед методів викладання предмета «іноземна мова» на сучасному етапі переважають комунікативні. Я вважаю, що для того, щоб стати ефективними користувачами мови, учні повинні не тільки здобувати знання (наприклад знати граматичні, лексичні та фонетичні правила), а й розвивати навички та вміння використання мовних форм для реальних комунікативних цілей. Спілкування має бути схожим на природну комунікацію у своєму соціальному оточенні й по можливості в побуті і культурі народу - носія виучуваної мови.

  На мою думку принцип комунікативного підходу в процесі навчання англійської мови вимагає відкритої атмосфери співпраці й активної участі учнів у процесі навчання. Ключовими освітніми принципами своєї методики вважаю:

  •    стимулювання в учнів когнітивних процесів;
  •    забезпечення активної участі в навчанні;
  •    створення реальних чи реалістичних ситуацій на уроці;
  •    виконання вчителем різних ролей – інформант (informer) консультант (resource consultant), спостерігач (monitor) етапах уроку;
  •    розвиток вміння вчитися;
  •    яскраве оформлення уроків.
  •    одну и ту саму мовленнєву структуру повторюємо декілька разів (шляхом підстановки нових лексичних одиниць);
  •    пропоную учням декілька лексично-граматичних одиниць із збереженням основного змісту;
  •    дотримуюсь вживання структур на основі тематики спілкування;
  •    ускладнюю або спрощую завдання залежно від мовної підготовки та здібностей учнів;
   •    застосовую групову та парну роботу;
   •    спонукаю учнів до критичного осмислення того, що пов'язане з їх життям та обміну своїми думками як в усній так і в письмових формах;
   •    чітко зосереджуюсь на граматичних явищах відповідно до програми;
   •    розробляю завдання, спрямовані на розвиток різноманітних компетенцій на рівнях В1 і В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

  Урок іноземної мови розглядається мною як діяльність спілкування. Це означає відмову від домінування на уроках формальних мовних завдань на користь діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати англійську мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб міжкультурного спілкування. Тому в роботі я намагаюся практично застосовувати вправи, створені на автентичному матеріалі. Для цього намагаюся дотримуватись таких правил:

  Оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування неможливо без паралельного вивчення відповідної культури.

  Вона включає розуміння змісту й різного забарвлення висловлювань, правильну інтерпретацію культурних, історичних епізодів і реалій при читанні газет, журналів й іншої літератури, пр. перегляді фільмів і телевізійних програм, використанні новітніх технологій, при спілкуванні з носіями мови й культури, розуміння поведінки й підвищену толерантність.

  Культура є специфічним людським способом трансляції знань поряд із успадкованою видовою пам'яттю й індивідуальною пам'яттю.

  Соціокультурна компетенція дозволяє тим, хто нею володіє почувати себе практично на рівні з носіями мови (відносно культури), що є кроком до адекватного володіння іноземною мовою (тобто здатністю оперувати вивченою мовою у повсякденних ситуаціях на рівні, максимально наближеному до рівня носіїв мови).

  В наш час школярі мають широкі можливості для самореалізації у вивченні іноземних мов - комп'ютери, відвідування визначних місць, відпочинок у різних країнах, подорожі, навчання та робота за кордоном, Інтернет листування та ін. Все це значною мірою спонукає учнів до практичного оволодіння іноземною мовою. Адже, потрапляючи в іншомовне середовище, людина повинна вміти зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. І якщо ця ситуація чи їй подібні уже програвалися в житті людини, то на рівні підсвідомості залишається алгоритм дій і людина поводиться впевнено. Використання автентичного матеріалу сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета, забезпечує більш стійку увагу, задовольняє потреби учнів у новизні матеріалу, а різноманітність вправ сприяє закріпленню мовних явищ у пам'яті, створює стійкі зорові та слухові образи, розширює кругозір.

  Таким чином, саме життя визначає теми. Використання автентичних оголошень, повідомлень, знаків і т.п. стало важливою частиною навчання при вивченні тем «У місті», «Подорож», «Свята», «Захист довкілля», «Традиції і звичаї», «Спорт», «Здоровий спосіб життя», «Їжа», «Театр», «Навколо світу». На таких уроках намагаюсь перетворити класне приміщення аеропорт, вокзал, спортзал, аудиторію, дискусійну залу, тощо з допомогою знакових символів:

  Luggage, Medical Services, Check In, Transfer, Post Office, Buy a Ticket, Avoid Rain, Water, Fire, Kids Only, Vacant, No Parking, Keep off the Grass, Don`t Touch, Government Health Warning, Taking Pictures is Forbidden.

  Подорожуючи за кордоном, відвідуючи громадські місця, роблячи покупки, займаючись спортом, читаючи інструкції, пояснення щодо правильного використання предметів побуту, звертаючись до лікаря, повідомляючи про свій фізичний стан дитина має впевнено і чітко вимовити свої прохання, вимоги, побажання і т.п.

  Певні знаки та оголошення допомагають не тільки пояснити граматичні правила (утворення наказового способу, вживання герундія та дієприкметника, однина та множина іменника), а й збагачують словниковий запас школярів автентичною лексикою, розвивають уяву.

  Часто пропоную школярам зобразити уявний маршрут до якоїсь країни, намалювати знаки попереджень, оголошень та реклами, розробити інструкції та правила підчас відвідування кінотеатрів, спорт площадок, пляжів, підготувати проекти про переваги і недоліки використання генно-модифікованої їжі, утримання звірів в зоопарках, впливу комп'ютерів на здоров'я дітей; підготувати презентації по проблемах захисту довкілля, використання електронних підручників, сучасних пристроїв у нашому повсякденному житті.

  Робити подарунки завжди приємно, особливо якщо ти хочеш це зробити в незвичайний спосіб. Привітання та виготовлення листівок, газет, постерів, сувенірів заохочує учнів до творчості, розвиває фантазію, виховує культуру спілкування.

  Великий класик педагогіки Г. Песталоцці писав: «Кожна дитина може стати повноцінною людиною лише за умови , що ніхто й ніколи не позбавить ЇЇ права обирати знання, права навчатися того, до чого її призначив Господь. Ніяка творчість не надає розумові людському тієї незрівнянної ні з чим насолоди, як творчість наукова, тобто відкриття істини, здобування знання.» Дати таку можливість може і повинен вчитель.

  В уроці іноземної мови є своя специфіка, яку педагог мусить враховувати. Це, звичайно, вимагає великої витрати творчих сил.

  По-перше, вирішуються багатопланові завдання. На кожному уроці учні неодмінно повинні одержати додаток до практичного оволодіння іноземною мовою. Це може виражатись у кращому розумінні мови на слух за рахунок засвоєння нових слів; нової граматичної структури; у набутті знань про культуру країни в області літератури, музики, історії, мистецтва. По-друге, на уроці застосовуються різні форми роботи: групові, парні, індивідуальні. І щоб залучити всіх школярів потрібно удосконалювати й розвивати свої організаторські здібності для підготовки сценарію уроку.

  Вважаю, що кожен урок повинен мати чітку мету і установку, кожен фрагмент повинен закінчуватися вирішенням конкретної комунікативної задачі, кожна наступна вправа має бути логічним продовженням попередніх і, нарешті, урок іноземної мови повинен проходити у психологічно сприятливій обстановці.

  Вважаю, що для підтримки плідної й ефективної діяльності учнів потрібно застосовувати нетрадиційні уроки: відео-урок, урок-вікторина, урок-подорож, урок-змагання, урок-спектакль. У старших класах під час вивчення різних тем використовую методи «Коло ідей», «Мікрофон», «Мозковий штурм, «Моніторинг», створення «мовного портфоліо», що дає можливість використовувати вміння ставити запитання, осмислювати одержану інформацію, аргументувати власну точку зору і що дуже важливо - в команді.

  Нетрадиційні уроки реалізуються, як правило, після вивчення певної теми, виконуючи функції навчального контролю. Такі уроки проходять у незвичайній обстановці. І це доцільно, оскільки створюється атмосфера свята і взаєморозуміння; учні представляють свої творчі доробки - міні-твори, есе, повідомлення, описи, листи, статті, особисті нотатки; використовують комп'ютерні технології при представленні графіків, програм, проектів, презентацій. Подібна зміна звичної обстановки на уроці знімає психологічний бар'єр, що виникає на звичайних уроках через страх зробити помилку. Нетрадиційні уроки здійснюються при обов'язковій участі всіх учнів/групи класу, а також реалізуються з максимальним використанням засобів слухової та зорової наочності. На таких уроках я даю учням можливість побути в ролі вчителя, консультанта, критика, провідного спеціаліста, журналіста, менеджера, представника влади, VIР персони.

  Це заохочує учнів до вирішення проблемних завдань, використання при цьому свого досвіду і кмітливості, дає можливість експериментувати з мовою як із чимось реальним, а не таким, що з'являється тільки в підручниках.

  Реалізація принципу комунікативного підходу до навчання англійської мови формує високий рівень мотивації учнів, розвиває навички творчої активності, пам'ять, увагу, логічне мислення. Але слід використовувати комунікативні вправи і ігри - цікаві, мотивуючі, реалістичні, що торкаються широких освітніх та соціальних проблем. Я вважаю, що рольова гра орієнтує учнів на планування поведінки співрозмовників, які вступають в бесіду, цікавляться думкою інших, обговорюють різні точки зору, прагнуть висловити і аргументувати свою думку. Таким чином, розмова стає невимушеною, що власне і є реалізацією комунікативного підходу. Цей підхід виправдовує себе і під час проведення позакласних заходів з іноземної мови: вечорів, ранків, вікторин, радіогазет, де учні мають нагоду випробувати себе, засвоїти культурологічні знання, сприйняти ментальність носіїв іншої мови.

  Переглядів 1778
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Маневицька районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Маневицькій райдержадміністрації.
  Адреса: 44600, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30; Тел. 21471 , факс: 21787; E-mail: post@manаdm.gov.ua
  © 2014 manadmin.gov.ua